hynding.dk

Dansk Blindesamfund 75 år.

2,80 kr. + 50 øre flerfarvet.
Udgivet d. 20. februar 1986.
Tegner: Morten Stürup.
Takket 12¾