hynding.dk

Livgardens Kaserne 200 års jubilæum.

2,80 kr. flerfarvet.
Udgivet d. 20. marts 1986.
Takket 12¾