hynding.dk

"Natur- og miljøbeskyttelse".

2,80 kr. rød - Gadefejer.
3,80 kr. blå - Renovationsvogn.
Serien udkom 4. september 1986.
Takket 12¾