Graftegner-brugervejledning:

Når du klikker på "Tegn", så tegnes grafen med de indtastninger der er foretaget, hvis ikke der står noget i et felt, bliver feltet opfattet som 0 (nul). Hvis du ønsker at taste negative tal, skriver du blot fx. -4 i feltet. Det skal bemærkes at negativ potens i polynomier, kan få browseren til at gå ned, det er en af de fejl vi desværre ikke når at få rettet.
Husk at komma (,) skal tastes som punktum (.).

Zoom:
Du kan ændre området i koordinatsystemet når du ønsker det, du skal blot klikke på "tegn" for at få gentegnet. "Normal" dækker fra (-18,-18) til (18,18), "Zoom Center" dækker fra (-9,-9) til (9,9), "1. Kvadrant" dækker fra (-1,-1) til (17,17) osv.

Cirkel:
Angiv centrums koordinater som C(a,b) og radius som r.

Parabel:
Her tegnes en parabel efter forskriften "y = ax^2 + bx + c", hvor du skal angive a,b og c.
Hvis du vil tegne "2x ^2 - 4x +3", så skal du taste 2 i første felt, -4 i andet felt og 3 i tredie felt.

Linie:
Her tegnes en linie efter forskriften "y = ax + b", hvor du blot skal angive a og b.

Polynomier:
Der kan foretages op til 20 indtastninger i de 2 felter, hvis man vil tegne fx. "2x^7 + 13x^6 - 4x^4", så taster man i de 2 felter således:
2 og 7 klik på "+" knappen, 13 og 6 klik på "+" knappen, -4 og 4 klik på "+" knappen, hvor efter du klikker på "tegn", hvis du taster forkert kan du resette polynomier-delen, ved at klikke på "reset".

Vi håber du vil få glæde af vores graftegner, hvis du har kommentarer eller måske vil hjælpe med at gøre den bedre, så skriv blot til os.

Mvh. Bettina og Tommy