hynding.dk

Danmarkekspeditionen 1906-08

3,75 kr. violet.
5,00 kr. grøn.
Serien udkom 5. maj 1994.
Motiver: Wegeners ballon med ekpeditionsskibet "Danmark" i baggrunden,
samt J. P. Koch med teodolitten.
Komposition og typografi: Carl Vang Petersen.
Gravør: Czeslaw Slania
Takket 12¾

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!