hynding.dk

Internationalt børneår.

1,20 kr. + 20 øre rød.
Udgivet d. 25. januar 1979.
Tegner: Claus Achton Friis.
Takket 12¾